Administrateurs en Accountants

Advisering

Als administrateur of accountant is belastingadvies een van de door u aangeboden diensten. U bent er zich van bewust dat u uitstekend fiscale behoeften bij uw klant kunt signaleren en u voelt aan wanneer het verstandig wordt om een fiscaal specialist in te schakelen om uw klant zo goed mogelijk fiscaal te bedienen.

Beijnon Belastingadvies staat u graag bij bij de fiscale advisering van uw cliënten of neemt deze graag voor zijn rekening.

Tevens kan ik de bezwaar- en beroepsprocedure namens uw cliënt voeren in fiscale kwesties. Een enkele blik op het jaarrapport en de aangifte tijdens een fiscale review kan leiden tot signalering van nieuwe optimaliseringskansen voor uw cliënt en daarmee tot advies- en dus omzetkansen voor u. Indien u dat wenst kan ik ook de verzorging van de aangiften zelf voor mijn rekening nemen.

Fiscaliteit volgt het recht

Rechtsfeiten zoals het overlijden van uw klant en rechtshandelingen zoals de overdracht van de onderneming van uw klant hebben rechtsgevolgen. Rechtsgevolgen hebben meestal financiële gevolgen en krijgen daardoor ook fiscale gevolgen. Daarom is het verstandig om juridische documenten (zoals testamenten of overnamecontracten) die voor uw klanten fiscaal waterdicht moeten zijn door een fiscaal jurist die Register Belastingadviseur is te laten opstellen.

Ook op het gebied waar fiscaliteit en recht samengaan, estate planning, heeft de fiscaal jurist die tevens Register Estate Planner is de kennis om u bij te staan c.q. het van u over te nemen bij de advisering van uw klanten op het gebied van besparing van onder meer schenk- en erfbelasting. Andere gebieden waarop ik u voorts onder meer van dienst kan zijn:

  • bedrijfsopvolging;
  • oprichting en liquidatie van bv’s, VOF’s, maatschappen, stichtingen;
  • dga-problematiek;
  • herstructureringen van ondernemingen;
  • fiscaal-juridische procedures.

Hebt u reeds advies ingewonnen en hebt u behoefte aan een second opinion, dan kunt u een eerder verstrekt advies van een externe adviseur door Beijnon Belastingadvies laten toetsen. De diensten kan Beijnon Belastingadvies direct aan uw klant factureren, maar het is natuurlijk ook mogelijk om achter de schermen te blijven en u back-up te geven.

Hoe dan ook, u vergroot met het inschakelen van Beijnon Belastingadvies uw dienstenpalet en u brengt uw niveau van dienstverlening op een hoger peil.