Ondernemers en ondernemingen

Advisering

Als eigenaar van een eenmanszaak, als vennoot in een maatschap, VOF of CV of als directeur-aandeelhouder in een BV-structuur wilt u zich het liefst bezighouden met uw core business. Belastingzaken besteedt u het liefst direct uit aan een terzake deskundig persoon die betrouwbaar is en helder communiceert.

Beijnon Belastingadvies staat u graag bij bij het overwegen van belangrijke stappen met financiële consequenties. Een enkele blik op uw persoonlijke en zakelijke situatie kan leiden tot signalering van nieuwe mogelijkheden tot belastingbesparing voor u als ondernemer en daarmee tot advies- en dus omzetkansen voor u. Indien u dat wenst kan ik ook de verzorging van belastingaangiften voor mijn rekening nemen.

Fiscaliteit volgt het recht

Rechtsfeiten zoals een overlijden en rechtshandelingen zoals de overdracht van uw onderneming hebben rechtsgevolgen. Rechtsgevolgen hebben meestal financiële gevolgen en krijgen daardoor ook fiscale gevolgen. Daarom is het verstandig om deze juridisch en dus fiscaal belangrijke momenten tijdig en dus bij voorkeur van tevoren te laten begeleiden en vast te leggen in juridische documenten (zoals testamenten, overnamecontracten en overdrachtsakten) die voor u niet alleen juridisch, maar ook fiscaal waterdicht moeten zijn door een fiscaal jurist die Register Belastingadviseur is. Ook op het gebied waar fiscaliteit en recht samengaan, estate planning, heeft de fiscaal jurist die tevens Register Estate Planner is de kennis om u fiscaal en juridisch te begeleiden en u van het begin tot het eind bij te staan c.q. het van u over te nemen ter besparing van onder meer schenk- en erfbelasting.

Hebt u reeds advies ingewonnen bij een adviseur en hebt u behoefte aan een second opinion, dan kunt u een eerder verstrekt advies door Beijnon Belastingadvies laten toetsen. Beijnon Belastingadvies doet al haar werkzaamheden op offertebasis, opdat u altijd van tevoren weet waar u op kostengebied aan toe bent.

Met Beijnon Belastingadvies weet u zich verzekerd van specialistische kennis van zaken met transparantie in de kostensfeer.