Particulieren en Maatschappelijke organisaties

Advisering

U bent werkzaam in loondienst of u bent inmiddels gepensioneerd. Mogelijkerwijs bent u voormalig ondernemer of voormalig directeur-aandeelhouder. Wellicht behoort u tot de meer vermogende particulieren, die al snel behoefte hebben aan goede begeleiding. De werknemer zal incidenteel behoefte hebben aan een fiscaal advies. Voor de inmiddels niet meer werkende particulier is op dit moment het belangrijkst dat het actuele vermogen en inkomen een goede levenslange oudedagsvoorziening vormen.

Als bestuurder van een maatschappelijke organisatie (algemeen nut beogende instelling of sociaal belang beogende instelling) vindt u het prettig dat fiscaliteit geen blok aan het been wordt en het beoogde belang kan worden behartigd. U bent er zich van bewust dat het prettig en verstandig is om zo nu en dan een beroep te kunnen doen op een fiscaal jurist die terzake deskundig is en u desgevraagd met raad en daad bijstaat.

Beijnon Belastingadvies staat u graag bij bij het overwegen van belangrijke stappen met financiële consequenties. Een enkele blik op uw situatie kan leiden tot signalering van nieuwe mogelijkheden tot belastingbesparing voor uw organisatie. Indien u dat wenst kan ik ook de verzorging van belastingaangiften voor mijn rekening nemen.

Fiscaliteit volgt het recht

Rechtsfeiten zoals een overlijden en rechtshandelingen zoals de schenking van een woning of forser geldbedrag hebben rechtsgevolgen. Rechtsgevolgen hebben meestal financiële gevolgen en krijgen daardoor ook fiscale gevolgen. Daarom is het verstandig om deze juridisch en dus fiscaal belangrijke momenten tijdig en dus bij voorkeur van tevoren te laten begeleiden en vast te leggen in juridische documenten (zoals testamenten, onderhandse schenkingsakten en soms notariële schenkingsakten) die voor u niet alleen juridisch, maar ook fiscaal waterdicht moeten zijn door een fiscaal jurist die Register Belastingadviseur en tevens Register Estate Planner is.

Beijnon Belastingadvies heeft de kennis om u fiscaal en juridisch te begeleiden en u van het begin tot het eind bij te staan c.q. het van u over te nemen ter besparing van onder meer schenk- en erfbelasting. Hebt u reeds advies ingewonnen bij een adviseur en hebt u behoefte aan een second opinion, dan kunt u een eerder verstrekt advies door Beijnon Belastingadvies laten toetsen. Beijnon Belastingadvies doet al haar werkzaamheden op offertebasis, opdat u altijd van tevoren weet waar u op kostengebied aan toe bent.

Met Beijnon Belastingadvies weet u zich verzekerd van specialistische kennis van zaken met transparantie in de kostensfeer.