Administratie- en Accountantskantoren

Mogelijk speelt u als administratiekantoor of accountantskantoor met de gedachte om door middel van een incompany cursus het kennispeil van uw werknemers op een fiscaal hoger peil te brengen. Wellicht gaat het hierbij om kennisverbreding en/of kennisverdieping.

Ik sta u graag bij om op maat een educatietraject te ontwikkelen en te verzorgen dat perfect past bij de opleidingsbehoefte van uw medewerkers, de scholingsplicht van u als werkgever en de permanente educatieplicht van accountants en administrateurs. U hoeft hierbij overigens niet alleen te denken aan de educatiebehoefte bij voornoemde professionals, maar zeker ook aan de behoefte van het secretariaat.